Strona głównaAktualnościBISON inwestuje w kadry
Aktualności
20.2.2013 | 

BISON inwestuje w kadry

BISON inwestuje w kadry

Fabryka Przyrządów i Uchwytów BISON-BIAL S.A. bierze udział w realizowanym przez firmę T-Matic Grupa Computer Plus projekcie "Inwestuj w kadry", współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych o doradztwo dla przedsiębiorstw.

Realizowany w okresie 1.02.2012-30.09.2013 r. projekt jest skierowany do 345 pracowników Fabryki Przyrządów i Uchwytów BISON-BIAL S.A. Jego głównym celem jest podniesienie kwalifikacji lub nabycie nowych umiejętności zawodowych przez pracowników przedsiębiorstwa poprzez udział w szkoleniach technicznych, graficznych, biznesowych i biurowych.