Strona głównaPrzetargiInformacja sprzedaż Półproduktów 31.03.2021
Informacja sprzedaż Półproduktów 31.03.2021

INFORMACJA

 

dotycząca rozstrzygnięcia ofert złożonych w ramach ogłoszenia o przetargu ofertowym na sprzedaż Półproduktów, które są własnością Fabryki Przyrządów i Uchwytów "BISON-BIAL" Spółka Akcyjna w likwidacji, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Żwirki i Wigury 75, sporządzona w dniu 31 marca 2021r.

 

Komisja przetargowa w dniu 31.03.2021r. o godz. 9.00 zebrała się w celu rozpatrzenia ofert zgodnie z ogłoszeniem o przetargu ofertowym na sprzedaż Półproduktów, ogłoszonym w dniu 16.03.2021r.

Po otwarciu ofert Komisja sprawdziła kompletność dokumentów oraz zgodność z zapisami regulaminu oraz sporządziła listę uczestników biorących udział w przetargu ofertowym na sprzedaż Półproduktów.

Komisja stwierdziła, że w wyniku ogłoszenia sprzedaży ofertowej wpłynęło 2 oferty od następujących firm/osób:

 

Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa firmy

1.

ART.-EL Dziemian Artur, 15-557 Białystok, ul. Dojnowska 42A

2.

„BISON” S.A. 15-569 Białystok, ul. Myśliwska 13

 

Po otwarciu ofert Komisja sprawdziła kompletność dokumentów oraz zgodność z zapisami regulaminu.  

Rozpatrzono wszystkie oferty, stwierdzono że zawierały one dowód wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny brutto oferowanych Półproduktów i były złożone na Załączniku Nr 2. Komisja podjęła decyzję o przeprowadzeniu przetargu.

Komisja stwierdza, że w/w firmy/osoby dokonały zgodnie z regulaminem wpłaty wadium na Półprodukty i przyjęła wartość złożonych ofert. Komisja ustaliła najwyższą złożoną ofertę i wskazała pozycje z wykazu, które wygrał nabywca (wykazy w załączeniu Zał. Nr 2):

 

1. Oferent Nr 1 ART.-EL Dziemian Artur, 15-557 Białystok, ul. Dojnowska 42A

- złożył ofertę na 85 pozycje  - zał. 1

- nabył  Półprodukty  63 pozycje  - zał.2:

 

2. Oferent Nr 2 „BISON” S.A. 15-569 Białystok, ul. Myśliwska 13

- złożył ofertę na 545 pozycje  - zał. 1

- nabył  Półprodukty  541 pozycje  - zał.2:

 

Na pozostałe pozycje z wykazu nie wpłynęła żadna oferta. Komisja stwierdza że przetarg ofertowy na sprzedaż Półproduktów uważa się za zakończony z wynikiem pozytywnym.

 

Białystok dn. 31.03.2021 r.