Strona głównaPrzetargiSprzedaż stali i odlewów
Sprzedaż stali i odlewów

Likwidator

Fabryki Przyrządów i Uchwytów „BISON-BIAL” S.A. w likwidacji

z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. F. Żwirki i S. Wigury 75,

 

Ogłasza sprzedaż z wolnej ręki zapasów Magazynu Stali i Magazynu Odlewów, należących do likwidowanej Spółki.

 

Wykaz zbywanych zapasów dostępny jest na stronie internetowej Spółki: www.bison-bial.pl  które będą sprzedawane, jako pojedyncze składniki majątkowe.

- Magazyn Stali  - Załącznik Nr 1

- Magazyn Odlewów  - Załącznik Nr 2

 

Oferty na poszczególne pozycje wykazów można składać w formie pisemnej w siedzibie Spółki lub wysłać na adres e-mail: dgm@bison-bial.pl oraz można złożyć na adres: Fabryka Przyrządów i Uchwytów „BISON-BIAL” S.A. w likwidacji, 15-569 Białystok, ul. Myśliwska 13.

 

Stal i Odlewy w cenie rynkowej są dostępne do kupienia od ręki.

 

Zbywane zapasy magazynowe można oglądać, po uprzednim uzgodnieniu terminu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu, w siedzibie Spółki w  Bielsku Podlaskim  przy ul. Żwirki i Wigury 75, oraz w Białymstoku przy ul. Myśliwskiej 13, w godz. od 8:00 do 15:00.

 

Dodatkowe informacje na temat zbywanych zapasów magazynowych można uzyskać w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim przy ul. Żwirki i Wigury 75, lub pod numerami telefonów 517 606 635 – Mag. Stali, 502 435 631 – Mag. Odlewów, 512 341 244,  507 180 949,  e-mail: dgm@bison-bial.pl .

 

Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia gotówką w kasie Spółki lub przelewem na rachunek bankowy Spółki w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia zakupu i jest zobowiązany do odbioru zakupionych produktów w terminie 7 od dnia wpłynięcia na rachunek bankowy Spółki, należności z tytułu ceny sprzedaży.

W przypadku, gdy kupujący nie odebrał w wyznaczonym terminie zakupionych produktów, Likwidator ma prawo naliczać opłatę za ich przechowanie w wysokości 1% ceny brutto sprzedaży, za każdy dzień przechowywania.

 

Organizatorowi przysługuje prawo wycofania ze sprzedaży dowolnego produktu zbywanego majątku oraz prawo do odwołania sprzedaży bez podania przyczyny.

 

Regulamin do pobrania tutaj.