Strona głównaPrzetargiInformacja sprzedaż Wyrobów Gotowych 31.03.2021
Informacja sprzedaż Wyrobów Gotowych 31.03.2021

INFORMACJA

 

dotycząca rozstrzygnięcia ofert złożonych w ramach ogłoszenia o przetargu ofertowym na sprzedaż Wyrobów Gotowych, które są własnością Fabryki Przyrządów i Uchwytów "BISON-BIAL" Spółka Akcyjna w likwidacji, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Żwirki i Wigury 75, sporządzona w dniu 31 marca 2021r.

 

Komisja przetargowa w dniu 31.03.2021r. o godz. 9.00 zebrała się w celu rozpatrzenia ofert zgodnie z ogłoszeniem o przetargu ofertowym na sprzedaż Wyrobów Gotowych, ogłoszonym w dniu 16.03.2021r.

Po otwarciu ofert Komisja sprawdziła kompletność dokumentów oraz zgodność z zapisami regulaminu oraz sporządziła listę uczestników biorących udział w przetargu ofertowym na sprzedaż Wyrobów Gotowych.

Komisja stwierdziła, że w wyniku ogłoszenia sprzedaży ofertowej wpłynęły 2 oferty od następujących firm/osób:

 

Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa firmy

1.

ART.-EL Dziemian Artur, 15-557 Białystok, ul. Dojnowska 42A

2.

„BISON” S.A. 15-569 Białystok, ul. Myśliwska 13

 

Po otwarciu ofert Komisja sprawdziła kompletność dokumentów oraz zgodność z zapisami regulaminu.  

Komisja stwierdziła, że zgodnie z treścią ogłoszenia zostały sprzedane w cenie rynkowej n/w Wyroby Gotowe:

 

Poz. z wykazu

Indeks

Nazwa

Ilość szt. oferowana

Ilość szt. sprzedana

73

381335304700

DYSTANS TOKARSKI 1335-150-35

2

1

105

398520020400

KPL SGM 2105-200-52

17

5

115

398521677600

NAKRĘTKA REG NK 2405-250-75K M85X2

1

1

117

398521687800

NAKRĘTKA REG NK 2405-315-91K M100X2

2

1

124

398521870900

KPL SGM 2605-200-52

9

1

292

398536380400

SEGMENT SG 3560 3860-500

4

3

 

Rozpatrzono wszystkie oferty, stwierdzono że zawierały one dowód wpłaty wadium w wysokości 10% ceny brutto oferowanych Wyrobów Gotowych i były złożone na Załączniku    Nr 2. Komisja podjęła decyzję o przeprowadzeniu przetargu.

Komisja stwierdza, że n/w firmy/osoby dokonały zgodnie z regulaminem wpłaty wadium na następujące Wyroby Gotowe i w części przyjęła wartość złożonych ofert. Z uwagi na zbyt niską ofertę na poz. Nr 70 z wykazu Wyrobów Gotowych, złożoną przez ART.-EL Dziemian Artur, Komisja zdecydowała o odrzuceniu tej oferty i zamieściła ją w wykazie stanowiącym załącznik Nr 3 (wykaz w załączeniu).

Komisja ustaliła najwyższą złożoną ofertę na pozostałe Wyroby Gotowe i wskazała pozycje z wykazu, które wygrał dany nabywca (wykazy w załączeniu Zał. Nr 2):

 

 

1. Oferent Nr 1 ART.-EL Dziemian Artur, 15-557 Białystok, ul. Dojnowska 42A

- złożył ofertę na 79 pozycje - zał. 1

- nabył  Wyroby Gotowe  76 pozycji - zał.2

- odrzucona oferta  1 pozycja – zał. 3

 

2. Oferent Nr 2 „BISON” S.A. 15-569 Białystok, ul. Myśliwska 13

- złożył ofertę na 195 pozycje - zał. 1

- nabył  Wyroby Gotowe  195 pozycji - zał.2

 

Na pozostałe pozycje z wykazu nie wpłynęła żadna oferta. Komisja stwierdza że przetarg ofertowy na sprzedaż Wyrobów Gotowych uważa się za zakończony z wynikiem pozytywnym.

 

Białystok dn. 31.03.2021 r.