Strona głównaAktualnościNowe certyfikaty jakości
Aktualności
7.12.2012 | 

Nowe certyfikaty jakości

Nowe certyfikaty jakości

Każdy produkt po skompletowaniu jest obecnie poddawany restrykcyjnej kontroli jakości, przeprowadzanej przez uprawnionego inspektora. Dopiero po pozytywnym przejściu wszystkich wymaganych testów wyrób otrzymuje certyfikat jakości BISON-BIAL. Certyfikat zawiera numer typu produktu, indywidualny numer seryjny oraz podpis wykwalifikowanego kontrolera jakości. To właśnie dzięki indywidualnie nadanemu numerowi seryjnemu śledzimy proces powstawania każdego produktu oraz jego komponentów. Ponadto każdy certyfikat został oznaczony hologramem bezpieczeństwa, zapewniającym o wysokiej jakości produktu oraz oryginalności jego pochodzenia.

Wprowadzając nowe certyfikaty jakości wycofujemy używane obecnie karty badań. Jednocześnie wymianie ulegną obecne instrukcje obsługi. W kolejnych miesiącach certyfikat jakości zostanie wprowadzony do wszystkich produktów z naszej oferty.